Myyntisaatavien seuranta

Asiantuntijanmme tuottamalla myyntisaatavien seurannalla taataan lyhyt myyntisaamisten kierto ja minimoidaan luottotappioriskit. Hoidamme puolestasi myyntisaatavien seurannan ja raportoimme avoimet myyntisaatavat sovituin väliajoin. Tarvittaessa hoidamme puolestasi myös yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa avoimien myyntisaatavien siirron perintätoimistolle.