Arvomme


Yhdessä määrittelemämme arvomme edustavat meille tapaa toimia ja sitoutua tekemiseen. Arvot eivät ole meille vain kauniita sanoja, vaan konkreettista tekemistä ja sitoutumista.

Ammattimaisuus

Toimimme ammattimaisella otteella noudattaen hyvää virolaista kirjanpitotapaa ja voimassaolevaa lainsäädäntöä. Pyrimme aina edistämään asiakkaamme etua. Pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme ymmärtämään ja omaksumaan toimintaympäristön asettamia velvoitteita ja riskejä. Uskallamme tarvittaessa sanoa myös asiakkaallemme ’ei’.

Vaikuttavuus

Toimimme tehokkaasti ja asianmukaisesti pyrkimyksymämme tuottaa ’vähemmällä enemmän’ ottamalla käyttöön moderneja työskentelytapoja ja alan uusimpia työvälineitä, esimerkiksi ostolaskujen sähköistäminen. Pyrimme aina toiminnallamme edesauttamaan asiakasyritystemme kasvua.
Emme yksin vaikuta asiakkaisiimme, vaan myös ympäröivään yhteiskuntaan. Pyrimme toimimaan vastuullisesti hyvänä yrityskansalaisena ja työnantajana.

Luotettavuus

Luotettavuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Se perustuu luottamuksen kunnioittamiseen ja palvelualttiuteen, joka näkyy ripeänä ja aktiivisena työskentelyotteena.

Jatkuva kehittyminen

Meille työskentelymmme jatkuva kehittäminen on arvo sinänsä. Se konkretisoituu jokaisen työntekijän jatkuvana kehittymisenä asiantuntijana.